Oradea, Str. Independenței nr. 24/A

Rezervări restaurant

0359 411 411

Comenzi pizzerie

0359 411 411

Orar

11.00 – 24.00

Facebook

facebook.com/ mediteranarestaurant

Stimate client,
La data de 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul European nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Noua reglementare la nivel european pune accent pe transparenţă faţă de persoana vizată în contextul prelucrării datelor sale cu caracter personal și ne responsabilizează pe noi, în calitate de operator de date, cu privire la modalităţile de prelucrare. 
Vom depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau accesării neautorizate, precum şi a altor riscuri similare. 

Dacă aveţi întrebări sau sugestii/sesizări ori doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care le aveţi cu privire la protecţia datelor, în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactaţi responsabilul cu protecţia datelor, folosind datele de contact sau apelând tel 0359 411 411.